Amidament finca rustega a Riells del Montseny

Can Pelegrí. Provant la Geodímeter robótica.