Amidament finca rústega a Vallgorguina

Fites de roca fetes pel picapedrer.

-Com mola trobar una finca rústega ben afitada!

"Urbanització Can Puig de Mir"