Serveis d'enginyeria hidrogràfica


Proveïm Constructores i Administracions de la infraestructura i tecnologies necessàries per al desenvolupament i execució de projectes marítims o fluvials.

-Cartografia marina i fluvial
-Control d'obra i seguiment
-Posicionament d'obra marítima