Serveis d 'Enginyeria per al sector industrial

 

Proveïm Enginyeries i Empreses del sector industrial de serveis de topografia precisa.

-Replanteigs, anivellaments.
-Auscultació d'estructures.
-Control de moviments.