Serveis d'enginyeria per a Obra ferroviària


Proveïm a Operadores d'infraestructures i a Constructores de la tecnologia necessària per al desenvolupament i execució de projectes ferroviaris.

-Auscultació de via. Protocol EAEF (Estat actual-Estat final)
-Replanteig de via
-Direcció d'obra

Treballem amb els màxims estandards de precissió utilitzant el sistema d'auscultació de via RM3D.